ΑΡΧΙΚΗ arrow Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ arrow ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων και δημιουργών μουσικών έργων (μουσικών συνθέσεων και τραγουδιών), για το συλλογικό όφελος αυτών, λειτουργώντας βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του Ν. 4481/ 2017, δηλαδή ως οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση των ανωτέρω δικαιωμάτων. 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό ΑΕΠΙ 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook