ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Tηλ. επικοινωνίας.: 211 10 29060
Fax: 211 10 29069
Ε-Mail: mechright@aepi.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
    Ο τομέας των Μηχανικών δικαιωμάτων έχει την ευθύνη :

·          Για τη χορήγηση αδειών μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, CD, DVD....) και αφορά στο εκπροσωπούμενο από την ΑΕΠΙ ρεπερτόριο.

·          Για την είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή των υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.

Η χορήγηση αδειών καθώς και η είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων γίνονται με βάση :                                                                                      

Α) Την τυποποιημένη σύμβαση BIEM - IFPI για την φωνογραφική βιομηχανία.

Β) Την τυποποιημένη σύμβαση BIEM για τους κατασκευαστές υλικών φορέων.

Γ)  Τις συμβάσεις κεντρικοποιημένων αδειών (Central Licensing).

Σημείωση: Για τη νόμιμη παραγωγή και κυκλοφορία ηχογραφημάτων που περιλαμβάνουν έργα του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ, πρέπει να προηγείται η γραπτή άδειά της, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι μη αποκλειστική.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ PREMIUM  

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook