ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για Νομικά ζητήματα σχετικά με Μηχανικά Δικαιώματα
Τηλ.: 211 10 29279
Fax: 210 6851576
Ε-mail: mechlegal@aepi.gr

Για Νομικά ζητήματα σχετικά με Νέα Μέσα
Τηλ.: 211 10 29278
Fax: 210 6851576

Για Νομικά ζητήματα σχετικά με Δημόσια Εκτέλεση
Tηλ. επικοινωνίας.: 211 10 29000
Fax: 210 6851973
Ε-Mail: legalperf@aepi.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ΑΕΠΙ λειτουργούν δύο Νομικά Τμήματα, ένα αρμόδιο για θέματα Μηχανικών Δικαιωμάτων και Νέων Τεχνολογιών και ένα αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Εκτέλεσης.

Νομικό Τμήμα Μηχανικών Δικαιωμάτων & Νέων Μέσων
Το τμήμα αυτό ασχολείται με θέματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών που προκύπτουν από:

  • Την εγγραφή των μουσικών τους έργων σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, CD, DVD κτλ.).
  • Την αναπαραγωγή και θέση των φορέων σε κυκλοφορία.
  • Νομικά θέματα που αφορούν στη χρήση μουσικής μέσω νέων τεχνολογιών (Webcasting, ringtones κτλ.).

 

Νομικό Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης
Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια εκτέλεση του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ (σύναψη συμβάσεων με χρήστες, επεξήγηση νομικών όρων και υποχρεώσεων, δικαστική διεκδίκηση όπου αυτή απαιτηθεί κλπ.).
Διαβάστε περισσότερα...
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook