ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για τη χρήση/ ενσωμάτωση προϋπαρχόντων μουσικών έργων (με την έννοια τόσο της μουσικής σύνθεσης, όσο και του πνευματικού έργου του λόγου που είναι πρόσφορο για μελοποίηση (είτε το κάθε ένα χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους)* σε μία οπτικοακουστική παραγωγή όπως: ταινία μεγάλου μήκους, ταινία μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ κλπ., η οποία προορίζεται κατ’αρχήν να προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες ή/ και φεστιβάλ ή/ και τηλεόραση, απαιτείται η προηγούμενη άδεια των πνευματικών δημιουργών/ δικαιούχων τους. Στην περίπτωση μουσικών έργων δημιουργών-μελών της ΑΕΠΙ, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον οργανισμό μας αφού εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεσή τους σε κάθε συγκεκριμένη χρήση.

*Εξαιρούνται τα έργα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες της εκάστοτε οπτικοακουστικής παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον οργανισμό μας αφού πρώτα εξασφαλιστεί η συναίνεση των δημιουργών, με σκοπό τη διαφήμιση ενός εμπορικού προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην ενσωμάτωση μουσικών έργων (με την έννοια τόσο της μουσικής σύνθεσης, όσο και του πνευματικού έργου του λόγου που είναι πρόσφορο για μελοποίηση - είτε το καθένα χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους) σε διαφημιστικά σπότ, τα οποία προορίζονται για μετάδοση σε μέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, ιστοσελίδα κλπ.

Διαβάστε περισσότερα...
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook