ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ arrow ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΟΕΜ)

Ο Οργανισμός για την Ελληνική Μουσική (ΟΕΜ) είναι ο πρώτος Οργανισμός στην Ελλάδα αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στην έρευνα και υποστήριξη του Ελληνικού Μουσικού Πολιτισμού και των δημιουργών του.
Αποτελεί πολιτιστικό φορέα, του οποίου η ίδρυση υποστηρίχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕΠΙ και οι δραστηριότητές του έχουν ως σκοπό να προβάλουν με σεβασμό στην πολυετή ιστορική πορεία της Ελληνικής μουσικής, το πηγαίο αλλά και πλούσιο σε μελωδία, ρυθμό, και ηχόχρωμα άκουσμά της.

Η Ελληνική μουσική μετρά μια διαδρομή 3000 ετών.
Η έρευνα για την ανακάλυψη και την καταγραφή των στοιχείων που συντέλεσαν στην εξέλιξη και τη σημερινή της μορφή, αποτελεί το ένα από τα δύο μεγάλα κομμάτια της δραστηριότητας και των σκοπών του ΟΕΜ, η οποία έχει αρχίσει να υλοποιείται μέσα από τη δημιουργία του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής .

Δραστηριότητες του ΟΕΜ για την υποστήριξη και προβολή της Ελληνικής Μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

      -  Μουσικές παραγωγές με σπάνιο και ανέκδοτο μουσικό υλικό μεγάλων Ελλήνων δημιουργών.

  • Παρουσιάσεις στο κοινό έργων νέων δημιουργών μουσικής, είτε μέσω συναυλιών είτε μέσω μουσικών παραγωγών για λόγους προβολής.
  • Υποστήριξη των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής που επενδύουν στην εθνική ελληνική μουσική και διευκόλυνσή τους να προβάλλουν τα έργα τους στο διεθνές κοινό.
  • Καταγραφή, συγκέντρωση και ενίσχυση όλων των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τη μουσική στην Ελλάδα και συνεργασία μαζί τους για αξιοποίηση και εξέλιξη από κοινού των σκοπών του Οργανισμού.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με Κέντρα Μουσικής Πληροφόρησης του Εξωτερικού για την εφαρμογή κοινών Πολιτιστικών Προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις εθνικές μουσικές του κόσμου.
  • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της Ελληνικής μουσικής αγοράς με τις ξένες και αντίστροφα.
  • Στήριξη του θεσμού των εργαστηρίων (workshops) με σκοπό τη συνδημιουργία έργων και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών αλλά και μουσικολογικών στοιχείων μεταξύ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.
  • Οργάνωση συνεδρίων με θέματα που θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν την ενδυνάμωση και διατήρηση των διαφορετικών μουσικών παραδόσεων των χωρών του κόσμου.
  • Εκδόσεις βιβλίων ιστορικού, μουσικολογικού και βιογραφικού περιεχομένου σχετικά με την Ελληνική μουσική.
  • Συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, πανεπιστήμια, ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς για σεμινάρια αλλά και μουσικές εκδηλώσεις, που να αφορούν και να προβάλλουν την Ελληνική μουσική.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook