ΑΡΧΙΚΗ arrow ΧΡΗΣΤΕΣ arrow ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑKΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑKΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Για τη χρήση/ενσωμάτωση προϋπαρχόντων μουσικών έργων* σε μία οπτικοακουστική παραγωγή (ταινία μεγάλου ή μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σποτ κλπ.), η οποία προορίζεται να προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες ή/ και φεστιβάλ ή/ και τηλεόραση, απαιτείται η πρότερη άδεια των πνευματικών δημιουργών/ δικαιούχων τους. Στην περίπτωση μουσικών έργων δημιουργών-μελών της ΑΕΠΙ, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον οργανισμό μας αφού εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεσή τους σε κάθε συγκεκριμένη χρήση.

* Με την έννοια τόσο της μουσικής σύνθεσης, όσο και του πνευματικού έργου του λόγου που είναι πρόσφορο για μελοποίηση (είτε το κάθε ένα χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, με εξαίρεση τα έργα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες της εκάστοτε οπτικοακουστικής παραγωγής).

Αίτηση ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής σε Films

Αίτηση ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής στη Διαφήμιση

Ο παραγωγός ενός οπτικοακουστικού έργου θα πρέπει να μας ενημερώνει εγκαίρως για τα συγκεκριμένα έργα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σε αυτό. Προς τούτο θα πρέπει να μας αποστείλει συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση αδείας, ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα χρήσης αυτών και καταβολή της σχετικής αμοιβής όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, πριν την πραγματοποίηση της χρήσης.
Συμπληρώστε ηλεκτρονικά ή εκτυπώστε και συμπληρώστε χειρόγραφα την κατάλληλη -ανάλογα με τη χρήση- αίτηση ώστε να εξασφαλίσετε τη νόμιμη άδεια.
Διευκρινίζεται ότι η άδεια της ΑΕΠΙ δεν αφορά σε συγγενικά ή άλλα δικαιώματα (π.χ. παραγωγών ηχογραφημάτων, ερμηνευτών, εκτελεστών).

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook