ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4.7.2017 - Πληρωμές δικαιωμάτων α΄εξαμήνου 2017

logo AEPI

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2017

Αρ. πρωτ. 312939/4.7.17 

 

Αγαπητά Μέλη,

 

Οι Διανομές δικαιωμάτων α΄εξαμήνου 2017 έχουν ολοκληρωθεί από τις  26/6/2017  και έχουν γνωστοποιηθεί τα σχετικά δεδομένα στις 27/6/ 2017 στην αρμόδια κατ’ άρθρο 54 παράγραφος 10 του 2121/1993 προσωρινή επίτροπο προς τελική έγκριση.  Όπως θα διαβάσετε και στον ανωτέρω σύνδεσμο, η επίτροπος αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη και διανομή προς δικαιούχους και υποκαθιστά τη διοίκηση.

Η ίδια όμως έκρινε ότι οι Διανομές εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της.

Δρώντες λοιπόν εκτός τυπικής μας αρμοδιότητος, αλλά με αποκλειστικό σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας, προχωράμε ΑΜΕΣΑ στην έναρξη πιστώσεων των λογαριασμών σας. Τα συνολικά  διανεμόμενα ποσά ισούνται με 13.015.875,82€.

Από αυτά, το καθαρό ποσό που αφορά τους  Έλληνες δημιουργούς ισούται με 5.555.279,32€.  Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν: εκδότες μουσικής, ξένους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, παρακρατήσεις και φόρους.

Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί  άμεσα σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που θα σας γνωστοποιήσει αύριο το Τμήμα Μελών της ΑΕΠΙ.

Γνωρίζετε επίσης ότι από το Ελληνικό Δημόσιο έχει δεσμευθεί για την εξασφάλιση των δικών του μελλοντικών και ενδεχομένων απαιτήσεων, ποσόν από τους λογαριασμούς μας, σημερινού ύψους 4.131.766,45 ευρώ, για την αποδέσμευση του οποίου έγιναν οι δέουσες διαδικασίες, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απάντηση για το εάν και για το πότε το εν λόγω ποσόν θα αποδεσμευθεί. Καταβάλλουμε πάσα προσπάθεια να αποδεσμευτεί το ποσό αυτό άμεσα , ευελπιστώντας ότι η ΦΑΕ θα υλοποιήσει το αίτημά μας.

Το τυχόν υπόλοιπο ποσό των δικαιωμάτων θα καταβληθεί στη συμπληρωματική πληρωμή της εν λόγω διανομής Ιουνίου 2017, που θα λάβει χώρα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Η κατάτμηση σε δύο μέρη της διανομής του α΄ εξαμήνου του 2017, απεφασίσθη από την Διοίκηση του Οργανισμού μας ως μια κίνηση απαραίτητη ελέω των δεσμευμένων λογαριασμών μας.

Περαιτέρω, η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) προχωρά και οι συμπληρωματικές πληρωμές του Σεπτεμβρίου θα είναι θεωρούμε πολύ ενισχυμένες.

Σε ό,τι  σας αφορά κατανοούμε βαθιά την αγωνία σας για όσα συμβαίνουν, αλλά και με όσα σας πληροφορούν ηθελημένα, όμως πιστεύουμε, ότι με τη δική σας στήριξη, κατανόηση και βοήθεια, πολύ σύντομα ο Οργανισμός μας θα επανέλθει σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας.

Όπως άριστα γνωρίζετε ο Οργανισμός μας, μετά από 87 ολόκληρα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων στην χώρα μας, τα έτη 2016 και 2017 δέχτηκε πολλαπλές και αήθεις επιθέσεις από διάφορα συμφέροντα με σκοπό την εξαφάνισή του.

Οι επιθέσεις αυτές άλλοτε συμπεριελήφθησαν στις ρυθμίσεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, ως δεν θα έπρεπε και άλλοτε αποτέλεσαν ευθείες, ακραίες και άκρως προσβλητικές βολές, που ως ήταν αναμενόμενο, αποδιοργάνωσαν την αγορά πνευματικών δικαιωμάτων και έδωσαν τη δικαιολογία και το άλλοθι στους υπόχρεους χρήστες του ρεπερτορίου σας να μην καταβάλουν τα οφειλόμενα δικαιώματα.

Στην ψυχολογία αυτή των χρηστών για μη καταβολή δικαιωμάτων συνετέλεσε τα μέγιστα και η εξαγγελία της Πολιτείας από τον Φεβρουάριο του 2017 περί διορισμού προσωρινού επιτρόπου στον οργανισμό μας, ως  και πράγματι διορίστηκε στην θέση αυτή, την 28/4/2017 η κα Μαρία Βλάχου, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της την 10η/5/2017 προσδιορίζονται δε αυτά, τα καθήκοντά της δηλαδή στην παραγρ. 10 του άρθρου 54 του ν.2121/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ομαλής είσπραξης των δικαιωμάτων από τους χρήστες και της απόδοσης αυτών των δικαιωμάτων στους δικαιούχους.

Γνωρίζετε έτι περαιτέρω, ότι με βάση τις υπ΄αριθμ. 1102/2017 και 1103/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μετά από ολόκληρα 21 χρόνια σκληρής και μακροχρόνιας αντιδικίας , υποχρεώθηκε ο οργανισμός μας, εντελώς ξαφνικά, να μειώσει τις προμήθειές του στα ραδιοτηλεοπτικά, από 25% σε 18% και στα  εκτελεστικά δικαιώματα από ζωντανή εκτέλεση και από δημόσια εκτέλεση με μηχανικά μέσα, από 29% και 37,5 %,  αντίστοιχα,  σε 24% ενιαία. Υποχρεώθηκε δηλ. να μειώσει τις προμήθειές του σε ποσοστό 36% περίπου, στις άνω κατηγορίες δικαιωμάτων, που αποτελούν σήμερα και το σύνολο σχεδόν των δικαιωμάτων, εφ΄όσον οι λοιπές κατηγορίες αποφέρουν ελάχιστα δικαιώματα (ως π.χ. τα μηχανικά κλπ), ενώ τα έξοδα λειτουργίας της εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να συμπιεστούν ισόποσα, λόγω του εντελώς προσφάτου της έκδοσης των άνω αποφάσεων.

Στους άνω απρόβλεπτους παράγοντες θα πρέπει βεβαίως να συνυπολογισθεί κατά κύριο λόγο και ο παράγων της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την χώρα μας και ιδιαίτερα τον χώρο της διασκέδασης και της αναψυχής, στον οποίο απευθύνεται ο Οργανισμός μας.

Με βάση όλα τα ανωτέρω πολλοί πίστεψαν ότι θα επιτύχουν να μην πραγματοποιηθούν διανομές από τον Οργανισμό μας το α΄ εξάμηνο του 2017 για να διαβάλουν εμάς και να τρομοκρατήσουν εσάς. Όμως δεν το πέτυχαν.

Έτσι με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι σε πείσμα όλων εκείνων, που επιβουλεύονται  τον οργανισμό μας και επιθυμούν την κατάρρευσή του, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες από τις 26.6.2017, ώστε να ταυτοποιηθούν τα χρήματα – δικαιώματα με το ρεπερτόριο εκάστου από σας και είναι έτοιμοι για τη διανομή-είσπραξη των δικαιωμάτων από σας.

Σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι θα αμυνθούμε με κάθε νόμιμο μέσο στην οργανωμένη διασπορά ανακριβών ειδήσεων και πληροφοριών κατά του Οργανισμού μας, από οιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται αυτές, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε το έργο, την προσφορά και τη συνέχειά του.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19.6.2017 - H ΑΕΠΙ συνεχίζει να αδειοδοτεί ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα

logo AEPI

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

 

A N A K O I N Ω Σ Η

 

H ΑΕΠΙ συνεχίζει να αδειοδοτεί ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα

                                                                                               

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017

 

Αναφορικά με την εκπροσώπηση  του ιταλικού ρεπερτορίου στην Ελλάδα και μετά  τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ότι εκπροσωπεί όλο το ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα,  η ΑΕΠΙ διευκρινίζει και γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα ακόλουθα:

 

Α.            ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

H σύμβαση εκπροσώπησης ΑΕΠΙ – SIAE (Ιταλική Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) ισχύει κανονικά μέχρι την 31η/12/2017. Βάσει της εν λόγω σύμβασης και βάσει των συμβάσεών της με τα μέλη της  Έλληνες υποεκδότες,, που εκπροσωπούν ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα,  η ΑΕΠΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ  και να ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για  τις ακόλουθες κατηγορίες χρήσης ιταλικού ρεπερτορίου στην Ελλάδα:

-          Δικαίωμα μηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων ήχου

-          Δικαίωμα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής εικόνας

-          Δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης

-          Δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης

-          Δικαίωμα online (μέσω δικτύων) διαδραστικής χρήσης μουσικής

-          Δικαίωμα online (μέσω δικτύων) μη διαδραστικής χρήσης μουσικής

-          Εύλογη αμοιβή άρθρου 18 Ν. 2121/93

 

Από 1η/1/2018, βάσει των συμβάσεών της με τα μέλη της Έλληνες υποεκδότες, που εκπροσωπούν ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα, η ΑΕΠΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να εκπροσωπεί το ποσοστό των μηχανικών  δικαιωμάτων που ελέγχουν οι Εκδότες  (publishersshare).

 

Β.            ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Bάσει των συμβάσεών της με τα μέλη της  Έλληνες υποεκδότες, που εκπροσωπούν ιταλικό ρεπερτόριο στην Ελλάδα, η ΑΕΠΙ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ  να εκπροσωπεί το ποσοστό 50% των εκτελεστικών δικαιωμάτων που ελέγχουν οι Εκδότες (publishersshare),  για  τις ακόλουθες κατηγορίες χρήσης ιταλικού ρεπερτορίου στην Ελλάδα:

  -          Γενικό εκτελεστικό δικαίωμα

-          Συναυλίες εσωτερικού

-          Δικαίωμα ραδιοφωνικής μετάδοσης

-          Δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης

-          Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης ραδιοφωνικά μεταδιδομένων έργων

-          Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά μεταδιδομένων έργων

-          Δικαίωμα κινηματογραφικής προβολής

-          Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης μηχανικά αναπαραχθέντων έργων

-          Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας

-          Δικαίωμα online (μέσω δικτύων) διαδραστικής χρήσης μουσικής

-          Δικαίωμα online (μέσω δικτύων) μη διαδραστικής χρήσης μουσικής

Από την ΑΕΠΙ 

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 2 από 683

Print Page Bookmark Steficon Facebook