Επισκέψεις-Συνέδρια στα οποία συμμετείχε η ΑΕΠΙ κατά το έτος 2007

ΜΑΡΤΙΟΣ

7+ 8.3.07    Επίσκεψη κου. Ronan Bracoud (PRS /MCPS) στα γραφεία της ΑΕΠΙ

20.3.07        CISAC South East Europe Societies meeting 

22.3.07        Επίσκεψη στην MESAM ISTANBUL/TURKEY  

23.3.07        Επίσκεψη στην MSG ISTANBUL/TURKEY  

29.3.07        Επίσκεψη κου. Sternberg (SONY - BMG) στα γραφεία της ΑΕΠΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

23.4.07        CISAC Comite Europeen    Tallinn

27.4.07        GESAC Assemblee Generale Bruxelles

ΜΑΙΟΣ

2+3.5.07      CISAC Commission Technique ¨Repartition¨   Dublin 

ΙΟΥΝΙΟΣ

1.6.07           CISAC + BIEM Assemblee Generale  -  Bruxelles   

7.6.07           Επίσκεψη κκ. Vacher Desvernais +  Terry Foster Key (ICMP/IEM)   στα γραφεία της ΑΕΠΙ

15.6.07         PEAC meeting  Paris 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17+ 18.9.07       CISAC South East Europe Societies meeting Istanbul

24+ 25+ 26+ 27+ 28.9.07       CISAC CIS SESSIONS - Seville

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

5.10.07           CISAC "21 + MODEL" Bruxelles

8+ 9.10.07      CT-R/TV  RIGA/LATVIA   

25.10.07          GESAC Assemblee Generale  -  Bruxelles   

26.10.07          TRAINING CIS CESSION Berlin/Germany

31.10.07          Επίσκεψη στα γραφεία της ΑΕΠΙ κου Ran GEFFEN από MEDIA MEN GROUP ISRAEL  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

13.11.07         Eπίσκεψη στα γραφεία της ΑΕΠΙ κκ BENDIK HOFSETH + PIA RAUG (Γενική συνέλευση μελών ΑΕΠΙ)

26.11.07         «STATEMENT OF OBJECTIONS" round one Budapest

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

6.12.07          CREATIVE RIGHTS & CULTURAL DIVERSITY Bruxelles

 
<< Αρχική < Προηγ. 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 Επόμ. > Τελευταία >>


Print Page Bookmark Steficon Facebook