ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ενημερωθείτε για το  Αμοιβολόγιο Τουριστικών Περιοχών Θερινής Περιόδου

 
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβολόγιο Συναυλιών της ΑΕΠΙ πατήστε  εδώ

 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (Ερτζιανή χρήση)

Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς : ποσοστό 2,2%  pro rata επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

Στους τηλεοπτικούς σταθμούς : ποσοστό 2,2%  pro rata επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών, για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

 
ΜΗΧΑΝΙΚA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA

Τα καταβαλλόμενα δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή υλικών φορέων καθορίζονται από την τυποποιημένη διεθνή σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ BIEM και IFPI.

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ONLINE)
Για πληροφορίες σχετικά με το αμοιβολόγιο για επιγραμμικές χρήσεις πατήστε  εδώ
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 . ΑΡΘΡΟ 18. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Η παράγραφος 3 καθορίζει το ποσοστό της εύλογης αμοιβής του δημιουργού.

 

  • Στο άρθρο 18 του Ν. 2121/93,  περί αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το Άρθρο 54 παρ. 2. του νέου νόμου 4481/2017,   για τη  Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Οι τροποποιήσεις αυτές μεταβάλλουν τόσο τα προϊόντα/υποθέματα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, όσο και τις συνθήκες είσπραξης από τους δικαιούχους Οργανισμούς και Οντότητες. 

 

 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook