ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ
ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ενημερωθείτε για το  Αμοιβολόγιο Τουριστικών Περιοχών Θερινής Περιόδου

 
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβολόγιο Συναυλιών της ΑΕΠΙ πατήστε εδώ
 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (Ερτζιανή χρήση)

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ποσοστό 2,2%  επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

Τηλεοπτικοί σταθμοί ποσοστό 2,2%  επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών, για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

 
ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ONLINE)
Για πληροφορίες σχετικά με το αμοιβολόγιο για επιγραμμικές χρήσεις πατήστε εδώ
 
Περισσότερα...

Print Page Bookmark Steficon Facebook