ΑΡΧΙΚΗ arrow ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στατιστικά - οικονομικά στοιχεία και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ANNUAL REPORT 2012

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ANNUAL REPORT 2013

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ANNUAL REPORT 2014


ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΟΣΟ

Central Licensing

28.461,16

Εκτελεστικών Δημόσιας Εκτέλεσης

7.960.029,05

Εκτελεστικών Συναυλιών

372.648,15

Εξωτερικού

595.472,95

Μηχανικά

1.389.682,66

Μηχανικών Διαφημίσεων

65.300,00

Μηχανικών Κινηματογραφικών

6.507,50

Οπτικοακουστικών Κινηματογράφων

68.932,03

Οπτικοακουστικών Τηλεόρασης

2.928.245,66

Ραδιοφώνου

859.493,21

Χρήσεις Μέσω Δικτύων

343.532,04

Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (Private Copying)

226.745,66

Συμπληρωματικές διανομές

257.168,07

 

ΣΥΝΟΛΟ

15.102.218,14

 

Πόσο προσωπικό απασχολείται σήμερα στην ΑΕΠΙ;

Σήμερα στην ΑΕΠΙ απασχολούνται 114 άτομα (εκ των οποίων τα 8 στη Θεσσαλονίκη) ως εξαρτώμενο προσωπικό και 17  έμμισθοι δικηγόροι.
Επίσης, στην ΑΕΠΙ απασχολούνται 51 συνεργάτες ως τοπικοί αντιπρόσωποι ανά την Ελλάδα αλλά και αρκετοί εποχιακοί συνεργάτες.

 

Οι προμήθειες της ΑΕΠΙ:

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και προκειμένου για τα έξοδα λειτουργίας των παρεχόμενων στα μέλη τους  υπηρεσιών, παρακρατούν

ως διαχειριστική αμοιβή ένα ποσοστό των προς απόδοση σε αυτά πνευματικών δικαιωμάτων τους. Τα ποσοστά που παρακρατεί η ΑΕΠΙ για τις διαφορετικές της υπηρεσίες θα βρείτε στο Προσάρτημα Α του Ενιαίου Κωδικοποιημένου Κανονισμού Διανομής της ΑΕΠΙ.

 

 

Εισπράττονται χρήματα για "ορφανά" έργα, των οποίων οι κάτοχοι δεν είναι γνωστοί;

Η ΑΕΠΙ δεν εισπράττει για μη εκπροσωπούμενα έργα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα έργα αγνώστου πατρότητας (ορφανά έργα) διότι χαρακτηρίζονται ως μη εκπροσωπούμενα.

 

Τι είναι η εύλογη αμοιβή του 6% ΑΡΘΡΟΥ 18 παρ. 3 του Ν. 2121/9;

Το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, όσον αφορά στην εύλογη αμοιβή του 6%, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τα εξής : «Η αμοιβή που

εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,

των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών

φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55%

στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών

ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.» Υπ' αυτή την έννοια, η ΑΕΠΙ εκπροσωπώντας

τους πνευματικούς δημιουργούς / συνθέτες - στιχουργούς, ανήκει στο 55% της εν λόγω αμοιβής.Έχει δε εισπράξει από τους υπόχρεους

εισαγωγείς από το 2009 έως και σήμερα την αναλογούσα εύλογη αμοιβή, αναδρομικά για τα έτη απότο 1995 ως και το 2009

και σε κάποιες περιπτώσεις και 2010 ύψους περίπου 4.380.000 € συνολικά για το δικό της εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο. Το ποσοστόπου

παρακρατά η ΑΕΠΙ για την είσπραξη και διανομή αυτών των δικαιωμάτων είναι 8%.

 

Που μπορεί να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι τους ισολογισμούς της ΑΕΠΙ;

Οι ισολογισμοί της Ανώνυμης Εταιρίας προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΑΕΠΙ) έχουν δημοσιευτεί ως έχει υποχρέωση

ο Οργανισμός στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τους ισολογισμούς θα βρείτε με αναζήτηση στην ακόλουθη διεύθυνση στην ιστοσελίδα

του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr)

 

 

 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook