ΑΡΧΙΚΗ arrow ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το συγγενικό δικαίωμα είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης* , την οποία έχει προσυπογράψει και η χώρα μας και έχει θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά σε αυτή από τον ισχύοντα νόμο 2121/1993.
Όπως και με το πνευματικό δικαίωμα που κατοχυρώθηκε από τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης, ο νόμος επικυρώνει τις δύο δεσμεύσεις της Ελλάδας σχετικά με την ψήφιση αυτοδύναμου νομοθετικού πλαισίου για τα δύο αυτά δικαιώματα. Επίσης, προβλέπει τον τρόπο, τα μέσα και τη διαδικασία προστασίας και διαχείρισής τους.
Οι παραγωγοί ( φωνογραφικές εταιρείες ), οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, όσοι δηλαδή εργάζονται και συμμετέχουν στην παραγωγή, ερμηνεία και εκτέλεση ενός ηχογραφημένου μουσικού έργου είναι από κοινού φορείς και δικαιούχοι του συγγενικού δικαιώματος.
Η δημόσια εκτέλεση ενός ηχογραφημένου μουσικού έργου, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεώνει το χρήστη να καταβάλει στους δικαιούχους των τριών κατηγοριών, εύλογη αμοιβή για τη χρήση της συμμετοχής και εκτέλεσης του έργου από τους μουσικούς, της ερμηνείας από τους τραγουδιστές που εμπεριέχονται στο χρησιμοποιούμενο ηχογράφημα.
Η διανομή - απόδοση του ποσού αυτού σύμφωνα με το γράμμα του νόμου 2121/1993, γίνεται κατά 50% προς τους παραγωγούς και κατά 50% στις άλλες δύο κατηγορίες δικαιούχων σε ποσοστό που οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
Για την προστασία και την από κοινού είσπραξη του συγγενικού δικαιώματος, έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τρεις Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης:

  1. GRAMMO (με μέλη παραγωγούς –φωνογραφικές εταιρείες)
  2. ΑΠΟΛΛΩΝ (με μέλη μουσικούς)
  3. ΕΡΑΤΩ (με μέλη τραγουδιστές)


Το ύψος της χρηματικής αποτίμησης των συγγενικών δικαιωμάτων με βάση τα διεθνώς ισχύοντα είναι σαφώς κατώτερο της αξίας του πνευματικού κι αυτό γιατί το πνευματικό δικαίωμα είναι πρωτεύον και κυρίαρχο, απόδειξη δε της υπεροχής αυτού είναι ότι μόνον ο φορέας του (δηλαδή του πνευματικού) έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση και εκμετάλλευση των έργων του.
Αντίθετα, οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων έχουν από το νόμο μόνο το δικαίωμα καθορισμού εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων εκτελέσεών τους.

*Τη διεθνή σύμβαση της Ρώμης έχουν προσυπογράψει 70 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι σ' αυτές και μόνον τις χώρες υπάρχει προστασία και αμοιβαιότητα, εφόσον υπάρχουν συμβάσεις εκπροσωπήσεως μεταξύ των αντίστοιχων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα συγγενικά δικαιώματα.

 

 

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 3 - 3 από 6

Print Page Bookmark Steficon Facebook