ΑΡΧΙΚΗ arrow Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ arrow ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

H AEΠΙ συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αμέσως μετά την ίδρυσή της, έγινε μέλος δύο παγκόσμιων Οργανισμών Συνομοσπονδιών, του BIEM (Συνομοσπονδία Οργανισμών Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Μηχανικά Δικαιώματα) και της CISAC (Συνομοσπονδία Οργανισμών Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα Εκτελεστικά Δικαιώματα). Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης εκπροσώπησης των μελών της η ΑΕΠΙ δραστηριοποιείται - συμμετέχει ενδεικτικά στα ακόλουθα:

  • Διεθvή συvέδρια, που αφoρoύv σε voμικές, oικovoμικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  • Έρευνες, εισηγήσεις και προτάσεις προς την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που αφορούν στους δημιουργούς (οικονομικά, φορολογικά, κοινωνική ασφάλιση κ.α.) και στην πάταξη της μουσικής πειρατείας. Η ΑΕΠI συμμετείχε επίσης στην ίδρυση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πνευματικής Ιδιοκτησίας GESAC για την προώθηση οικονομικών και νομικών θεμάτων των πνευματικών δημιουργών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής συνεργασία για την εκπροσώπηση και προστασία του έργου των Ελλήνων πνευματικών δημιουργών σε 191 εδαφικές περιοχές διαχείρισης ανά τον κόσμο και αντίστοιχα των ξένων δημιουργών στην Ελλάδα, υλοποιείται μέσω:
  • Της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο κάθε οργανισμού.
  • Της ανταλλαγής στοιχείων σχετικά με ονόματα νέων δημιουργών, καταλόγους εκδοτών μουσικής και ποσότητες παραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας σε κάθε χώρα.
  • Νομοθετικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε επίπεδο εθνικό, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook