ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow TOMEAΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
TOMEAΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η ανθρωποκεντρική κουλτούρα του οργανισμού μας και η επιθυμία του να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού, του υπαγόρευσαν την δημιουργία ενός τμήματος που ασχολείται με το σχεδιασμό και υποστήριξη των προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η:
  • Αναζήτηση και ανεύρεση νέων συνεργατών
  • Διαχείριση θεμάτων που άπτονται των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
  • Εκπαίδευση- επιμόρφωση και αξιολόγηση των εργαζομένων.
  • Επίβλεψη και ενεργή συμμετοχή μέσω προτάσεων σε θέματα παροχών, αμοιβών και ανάπτυξης των εργαζομένων εντός του οργανισμού.
  • Διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook