ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο τομέας τεκμηρίωσης μουσικών έργων έχει την ευθύνη για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας ενός μουσικού έργου, έτσι ώστε όταν γίνεται χρήση του έργου να απονέμονται τα πνευματικά δικαιώματα στους συγκεκριμένους δημιουργούς / δικαιούχους. Η διαδικασία τεκμηρίωσης τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς ρεπερτορίου, καθορίζεται επακριβώς από τον Ενιαίο Κωδικοποιημένο Κανονισμό της ΑΕΠΙ και τους κανονισμούς των συνομοσπονδιών ΒIΕΜ και CISAC .

Η Τεκμηρίωση αναφέρεται στην καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας ενός μουσικού έργου έτσι ώστε όταν γίνεται χρήση του να αποδίδονται τα πνευματικά δικαιώματα στους συγκεκριμένους δημιουργούς / δικαιούχους.
Τα στοιχεία ταυτότητας ενός μουσικού έργου είναι:

 1. Ο τίτλος του
 2. Τα ονόματα των δημιουργών και η ιδιότητά τους (συνθέτης, στιχουργός, διασκευαστής κ.α.)
 3. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε δημιουργού
 4. Η χρονική του διάρκεια
 5. Η ημερομηνία της πρώτης έκδοσης ή δημόσιας εκτέλεσης

Όταν ένα μουσικό έργο συμπεριλαμβάνεται σε φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας, καταγράφονται αναλυτικά ο γενικός τίτλος του φορέα, η δισκογραφική εταιρεία, το σήμα, ο αριθμός καταλόγου, η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας κ.α.

Δήλωση έργου: Βασική συμβατική υποχρέωση του δημιουργού / δικαιούχου είναι η ενυπόγραφη δήλωση των έργων του που έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν:
Α) Σε κυκλοφορία μέσω:

 • Υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας (π.χ. CD, DVD, κλπ.)
 • Κινηματογραφικών ταινιών
 • Ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών παραγωγών

Β) Σε δημόσια εκτέλεση ή μετάδοση / διάθεση μέσω δικτύων (internet, κινητή τηλεφωνία κτλ).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ

Κατά το ά. 16 του ν.4481/2017 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση σας να δηλώνετε τακτικά με ακρίβεια και πληρότητα τα νέα έργα στα οποία συμμετέχετε.

Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για την ολοκληρωμένη δήλωση των έργων σας είναι τα εξής:

 1. Τίτλος έργου
 2. Συνδημιουργοί
 3. Ιδιότητα καθενός (συνθέτης, στιχουργός, διασκευαστής μουσικής ή στίχου)
 4. Ποσοστά καθενός
 5. Πρώτη χρήση έργου
 6. Ερμηνευτής

Οι δηλώσεις σας μπορούν να αποστέλλονται:

Σημείωση: Ο δημιουργός / δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τόσο έναντι της ΑΕΠΙ όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συνδημιουργού ή χρήστη.

Διεθνή αρχεία μουσικών έργων: Τα ελληνικά μουσικά έργα καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων της ΑΕΠΙ και ταυτόχρονα στο διεθνές αρχείο μουσικών έργων WID (Works Information Database).
Η ΑΕΠΙ είναι ο αρμόδιος φορέας που δίνει στα ελληνικά μουσικά έργα το μοναδικό κωδικό ISWC (International Standard Work Code) ώστε κάθε έργο να έχει μία μοναδική διεθνή ταυτότητα, που επιτρέπει σε όλα τα διεθνή αρχεία και τις βάσεις δεδομένων να το αναγνωρίζουν με ασφάλεια.

Καταχώρηση στο αρχείο της ΑΕΠΙ διεθνών (international) μουσικών έργων διεθνούς ρεπερτορίου: H βάση δεδομένων της ΑΕΠΙ ενημερώνεται διαρκώς με διεθνή μουσικά έργα που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας και εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ μέσω των συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με ομόλογους οργανισμούς του εξωτερικού, αλλά και μέσω συμβάσεων με τους τοπικούς εκδότες μουσικής.
Προκειμένου να τεκμηριωθεί ένα έργο γίνεται χρήση των διεθνών αρχείων, όπως το IPI SYSTEM (Interested Parties Information), WID (Works Information Database) και CISNET (Common Information System Net), τα οποία ενημερώνονται από τους ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού και στα οποία έχει πρόσβαση η ΑΕΠΙ με μόνιμη online (επιγραμμική) σύνδεση.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook