ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον οργανισμό μας αφού πρώτα εξασφαλιστεί η συναίνεση των δημιουργών, με σκοπό τη διαφήμιση ενός εμπορικού προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην ενσωμάτωση μουσικών έργων (με την έννοια τόσο της μουσικής σύνθεσης, όσο και του πνευματικού έργου του λόγου που είναι πρόσφορο για μελοποίηση - είτε το καθένα χωριστά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους) σε διαφημιστικά σπότ, τα οποία προορίζονται για μετάδοση σε μέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, ιστοσελίδα κλπ.

Οι διαφημιστικές εταιρίες ή οι εταιρίες παραγωγής θα πρέπει να μας ενημερώνουν εγκαίρως για τα συγκεκριμένα έργα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στα διαφημιστικά σποτ, αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση αδείας, την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της χρήσης αυτών όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, με την καταβολή της σχετικής αμοιβής πριν την πραγματοποίηση της χρήσης.

Η ως άνω άδεια καλύπτει μόνο την ενσωμάτωση των μουσικών έργων στα διαφημιστικά σποτ και δεν αφορά ούτε και καλύπτει τις παρακάτω χρήσεις:

1) Δημόσια Εκτέλεση:
Τη χρήση-παρουσίαση-εκτέλεση του διαφημιστικού σπότ σε δημόσια εκτέλεση αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο για τις οποίες προορίζεται, αλλά και σε κάθε άλλο δημόσιο χώρο όπως ενδεικτικά, επιχειρήσεις, τηλεφωνικά κέντρα, εκθέσεις, καταστήματα, στάδια – γήπεδα, εκδηλώσεις κτλ. Οι χρήστες της δημόσιας εκτέλεσης-παρουσίασης οφείλουν να λαμβάνουν από πριν, την ξεχωριστή γραπτή άδεια του οργανισμού μας για τη δημόσια χρήση – παρουσίαση – εκτέλεση, ανάλογα την περίπτωση, τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης – εκτέλεσης σύμφωνα με τον ισχύον αμοιβολόγιό μας. Για κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με τις άδειες δημόσιας εκτέλεσης επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Tομέα Δημόσιας Εκτέλεσης.

2) On line (Διαδίκτυο & Κινητή Τηλεφωνία):
α)Την εγγραφή (uploading) των μουσικών έργων – διαφημιστικών σποτ στη κεντρική μνήμη των διακομιστών (servers) με ηλεκτρονικά μέσα β) παρουσίαση στο κοινό / μετάδοση / δημόσια εκτέλεση αυτών με την μέθοδο streaming (ροής) κατ΄επιλογή και αίτηση των επισκεπτών – χρηστών των ιστοσελίδων σε χρόνο και τόπο επιλογής τους, γ) την μηχανική αναπαραγωγή αυτών (downloading) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Για τις χρήσεις αυτές απαιτείται ξεχωριστή άδεια που χορηγείται από τον οργανισμό μας στους αντίστοιχους ανά περίπτωση χρήστες. Για κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με τις online – μέσω δικτύων χρήσεις επικοινωνήστε με τον Tομέα Νέων Μέσων.

3) Μηχανική αναπαραγωγή:
Σε περίπτωση μηχανικής αναπαραγωγής της μουσικής επένδυσης, είτε αυτοτελώς είτε του διαφημιστικού σποτ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται, σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, όπως π.χ. CD, DVD, CD-ROM, VDC κτλ, απαιτείται η προηγούμενη άδεια μηχανικής αναπαραγωγής που χορηγείται από τον οργανισμό μας. Για κάθε σχετική πληροφορία σε σχέση με την άδεια μηχανικής αναπαραγωγής μπορείτε να απευθύνεστε για τους μέν φορείς ήχου (CD κλπ.) στον Τομέα Μηχανικών Δικαιωμάτων.

και για τους φορείς ήχου και εικόνας (DVD, CD-ROM κτλ.) με τον Tομέα Νέων Μέσων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ή άδεια του οργανισμού μας δεν αφορά σε συγγενικά ή άλλα δικαιώματα (π.χ. παραγωγών ηχογραφημάτων, ερμηνευτών, εκτελεστών).

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook