ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Τομέας Δημόσιας Εκτέλεσης έχει την ευθύνη για την έκδοση των αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης του εκπροσωπούμενου από την ΑΕΠΙ μουσικού ρεπερτορίου, όταν αυτό εκτελείται δημόσια, σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο και με οποιοδήποτε μέσο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών μουσικής που επιθυμούν να εφοδιαστούν με την άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ,  ο τομέας δημόσιας εκτέλεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 • Τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Τομεαρχών.
 • Νομικής Υπηρεσίας.
 • Αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Αδειών εμπορικών καταστημάτων.
 • Αδειών συναυλιών.
 • Αδειών κινηματογράφων.

Οι χρήστες μουσικής, μπορούν να απευθυνθούν στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού αλλά και στους τοπικούς αντιπροσώπους της εκάστοτε περιοχής.

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ   

Με σκοπό την προστασία του έργου των εντολέων της (συνθέτες, στιχουργοί, εκδότες & υποεκδότες μουσικής, κληρονόμοι, ιδιοκτήτες), η ΑΕΠΙ εξελίσσει την οργανωτική δομή και μεθοδολογία του Τομέα Δημόσιας Εκτέλεσης, με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις της αγοράς.

Η οργανωτική αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Επιλογή εξειδικευμένων αντιπροσώπων.
 • Οριοθέτηση της περιοχής ευθύνης κάθε αντιπροσώπου με κριτήρια πληθυσμιακά, έκτασης κτλ., με σκοπό:
  • Την καταγραφή των χώρων όπου εκτελούνται δημόσια μουσικά έργα.
  • Τη διεύρυνση και ενίσχυση των στελεχών του νομικού τμήματος στην Αθήνα και την περιφέρεια.
  • Την αποκέντρωση του συστήματος αδειοδότησης με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους τοπικούς αντιπροσώπους.
  • Τη διεύρυνση και ενίσχυση του Τομέα Ελέγχου με την υποδιαίρεσή του σε τομείς ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των αντιπροσώπων για τις νέες συνθήκες και εξελίξεις στο πλαίσιο τόσο της εσωτερικής νομοθεσίας όσο και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα και τις νέες τεχνολογικές μεθόδους (π.χ.: διαχείριση λογισμικού) κ.α.
 • Έλεγχος των αντιπροσώπων για την πιστή και ενιαία τήρηση του αμοιβολογίου και την εν γένει εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν διεθνώς για την τιμολόγηση των δικαιωμάτων με βάση τα κριτήρια που την διαμορφώνουν.
 • Δημιουργία και υποστήριξη της τεχνολογικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των τοπικών αντιπροσώπων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
 • Online συνδέσεις των πρακτορείων με το κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης της ΑΕΠΙ για την άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών, (έκδοση αδειών, παρακολούθηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των εισπραττομένων πηγών κλπ).

Η οργανωτική αναδιάρθρωση και η αυστηρή τήρηση των τρεχουσών νομοθετικών ρυθμίσεων και όρων των διεθνών συμβάσεων, συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη προστασία του έργου των εντολέων της και τη συνεχώς αυξανόμενη είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook