ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

     Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια εκτέλεση του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ (σύναψη συμβάσεων με χρήστες, επεξήγηση νομικών όρων και υποχρεώσεων, δικαστική διεκδίκηση όπου αυτή απαιτηθεί κλπ.).

Οι εξειδικευμένοι σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικηγόροι της ΑΕΠΙ, παρακολουθούν τις διεθνείς επιστημονικές και νομικές εξελίξεις και διεκπεραιώνουν υποθέσεις που αφορούν σε διαφορές του Οργανισμού με χρήστες μουσικών έργων. Στα πλαίσια της πολιτικής αποκέντρωσης του τομέα Δημόσιας Εκτέλεσης, η ΑΕΠΙ συνεργάζεται με εξειδικευμένους δικηγόρους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Άργος, Ηράκλειο Κρήτης).

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook