ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- Δικαιώματα από το εξωτερικό: H ΑΕΠΙ βάσει των συμβάσεων που έχει συνάψει με τα μέλη της, έχει αναλάβει την εκπροσώπησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προς τούτο, συνάπτει συμβάσεις εκπροσώπησης με τους αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (συμβάσεις με 125 Οργανισμούς σε 191 εδαφικές περιοχές) και συνεργάζεται μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των μελών της σε διεθνές επίπεδο.

- Δικαιώματα προς το εξωτερικό: Η ΑΕΠΙ εκτός από τα μέλη της Έλληνες δημιουργούς-δικαιούχους εκπροσωπεί και το διεθνές ρεπερτόριο μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού. Έτσι, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών-δικαιούχων των χωρών εκτός Ελλάδος αποστέλλονται στις αντίστοιχες εταιρείες τους.

 

Δικαιώματα από το εξωτερικό:
Για την υλοποίηση και σωστή εφαρμογή των συμβάσεων εκπροσώπησης, η ΑΕΠΙ επικοινωνεί σε όλη τη διάρκεια του έτους με τους ομόλογους οργανισμούς στο εξωτερικό για δηλώσεις που αφορούν στην χρήση του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί σε δημόσιες εμφανίσεις, συναυλίες, πωλήσεις υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, προβολή οπτικοακουστικών έργων κ.α.
Τα ποσά των δικαιωμάτων που λαμβάνει η ΑΕΠΙ για λογαριασμό των μελών της, έχουν εισπραχθεί από τον τοπικό οργανισμό τηρουμένων των προϋποθέσεων που ισχύουν στην κάθε χώρα.
Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν στην τοπική νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε οργανισμού σχετικά με την είσπραξη, διανομή και αποστολή των δικαιωμάτων, όπως και σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την πολιτική - οικονομική κατάσταση της χώρας. Επίσης, μέσω του τμήματος ανταλλάσσονται όλες οι πληροφορίες μεταξύ της ΑΕΠΙ και των εταιρειών εξωτερικού.

Ενημέρωση από τα μέλη για τη χρήση των έργων τους στο εξωτερικό
Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τις δραστηριότητές σας στο εξωτερικό, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας, από την κυκλοφορία και την χρήση των έργων σας.
Παρακαλούμε όπως συμπληρωματικά με τις δηλώσεις έργων σας μας αποστείλετε και όποιο στοιχείο διαθέτετε για την κυκλοφορία τους στο εξωτερικό (φωτοτυπία εξωφύλλου φορέα, πρόγραμμα εμφάνισης έργων, αποκόμματα εφημερίδας).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξωτερικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Δικαιώματα προς το εξωτερικό:
Η ΑΕΠΙ εκτός από τα μέλη της Έλληνες δημιουργούς-δικαιούχους εκπροσωπεί και το διεθνές ρεπερτόριο μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών-δικαιούχων των χωρών εκτός Ελλάδος αποστέλλονται στις αντίστοιχες εταιρείες τους. Το τμήμα φροντίζει ώστε τα διανεμόμενα δικαιώματα να εμβάζονται/ προωθούνται προς τους αντίστοιχους οργανισμούς στο εξωτερικό με σκοπό να αποδοθούν στους ξένους δημιουργούς-δικαιούχους. Επίσης, μέσω του τμήματος ανταλλάσσονται όλες οι πληροφορίες μεταξύ της ΑΕΠΙ και των εταιρειών εξωτερικού.


 


 

 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook