ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ΑΕΠΙ λειτουργούν δύο Νομικά Τμήματα, ένα αρμόδιο για θέματα Μηχανικών Δικαιωμάτων και Νέων Τεχνολογιών και ένα αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Εκτέλεσης.

Νομικό Τμήμα Μηχανικών Δικαιωμάτων & Νέων Μέσων
Το τμήμα αυτό ασχολείται με θέματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών που προκύπτουν από:

  • Την εγγραφή των μουσικών τους έργων σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, CD, DVD κτλ.).
  • Την αναπαραγωγή και θέση των φορέων σε κυκλοφορία.
  • Νομικά θέματα που αφορούν στη χρήση μουσικής μέσω νέων τεχνολογιών (Webcasting, ringtones κτλ.).

 

Νομικό Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης
Σκοπός αυτού του τμήματος είναι η νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια εκτέλεση του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ (σύναψη συμβάσεων με χρήστες, επεξήγηση νομικών όρων και υποχρεώσεων, δικαστική διεκδίκηση όπου αυτή απαιτηθεί κλπ.).

Οι εξειδικευμένοι σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικηγόροι της ΑΕΠΙ, παρακολουθούν τις διεθνείς επιστημονικές και νομικές εξελίξεις και διεκπεραιώνουν υποθέσεις που αφορούν σε διαφορές του Οργανισμού με χρήστες μουσικών έργων. Στα πλαίσια της πολιτικής αποκέντρωσης του τομέα Δημόσιας Εκτέλεσης, η ΑΕΠΙ συνεργάζεται με εξειδικευμένους δικηγόρους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Άργος, Ηράκλειο Κρήτης).

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook