ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Αντικείμενο του τομέα είναι η ανάπτυξη και παρακολούθηση όλων των εφαρμογών του Οργανισμού για κάθε έναν από τους επί μέρους διοικητικούς τομείς. Οι εφαρμογές καλύπτουν όλες τις ανάγκες διαχείρισης των δικαιωμάτων, από το σημείο της είσπραξής τους μέχρι και την στιγμή της απόδοσής τους στα μέλη της ΑΕΠI, Έλληνες και ξένους δικαιούχους (Συμβόλαια – Ρεπερτόριο – Είσπραξη – Διανομή – Καταβολή).

Η ανάπτυξη των εφαρμογών για κάθε έναν από τους επί μέρους διοικητικούς τομείς, γίνεται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κωδικοποιημένο Κανονισμό της ΑΕΠΙ και τους κανονισμούς των ΒIΕΜ και CISAC. Παράλληλα με τη συνεχή εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού και τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, έχει αναπτυχθεί εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται από τερματικούς σταθμούς εντός και εκτός οργανισμού.
Χάρη στα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης των δικτύων, διασφαλίζονται όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του οργανισμού μας και ταυτόχρονα τηρούνται οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook