ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τομέας Οικονομικών Υπηρεσιών επιμελείται και εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους:

  • Τη σωστή οργάνωση και διεκπεραίωση των οικονομικών εργασιών στο εσωτερικό περιβάλλον της ΑΕΠΙ.
  • Την με πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτηση αλλά και ασφάλεια των συμφερόντων των μελών της ΑΕΠΙ.
Την με συνέπεια ανταπόκριση στις ανάγκες που ορίζουν οι δημόσιες αρχές (Εφορία, ΙΚΑ, κτλ.)

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες της ΑΕΠΙ επιμελούνται και διεκπεραιώνουν τις εργασίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές οργάνωσης των επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν:

  1. Εφαρμογή και παρακολούθηση του γενικού λογιστικού σχεδίου.
  2. Έκδοση Εκκαθαρίσεων Δικαιωμάτων, έκδοση τιμολογίων και λοιπών παραστατικών.
  3. Παρακολούθηση Ταμειακών Προγραμμάτων.
  4. Φοροτεχνική Παρακολούθηση των υποχρεώσεων της ΑΕΠΙ έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών Οργανισμών.
  5. Παρακολούθηση των φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων των μελών της ΑΕΠΙ.
  6. Ετήσιο Προϋπολογισμό.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook