ΑΡΧΙΚΗ arrow ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ arrow ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η επικοινωνιακή δραστηριότητα που αναπτύσσει η ΑΕΠΙ, απευθύνεται στα μέλη της δημιουργούς και δικαιούχους μουσικών έργων, στους χρήστες μουσικού ρεπερτορίου και στο κοινό γενικότερα.
Η λειτουργία του τομέα Επικοινωνίας επιμερίζεται σε εξωτερικές (τοπικές & διεθνείς) και ενδοεταιρικές δραστηριότητες.

Η Εξωτερική Επικοινωνία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Επικοινωνία με τους χρήστες του μουσικού ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ.
 • Επικοινωνία με τα μέλη, δημιουργούς και δικαιούχους μουσικών έργων.
 • Συνεργασία με τους εκπροσώπους του τύπου για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην ειδησεογραφία αλλά και τις νομικές και τεχνικές εξελίξεις για την πνευματική ιδιοκτησία (αποστολή δελτίων τύπου, ενημερωτικού υλικού κτλ.).
 • Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητά της.
 • Προτάσεις και οργανωτική υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα, με θέματα τεχνικά, νομικά κτλ. που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία.
 • Συνεργασία με πανεπιστημιακά και μορφωτικά ιδρύματα καθώς και οργανισμούς μέσω ειδικών σεμιναρίων σε φοιτητές και σπουδαστές για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Επιμέλεια, σύνταξη και έκδοση του ενημερωτικού εντύπου "ΑΕΠΙ: H Εφημερίδα Μας".
 • Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος επικοινωνίας με επί τόπου επισκέψεις κλιμακίου της ΑΕΠΙ για την ενημέρωση των διωκτικών αρχών και του κοινού σχετικά με τη μουσική πειρατεία κ.α.
 • Πολιτιστική δραστηριότητα.

Eπικοινωνία σε Διεθνές Επίπεδο:
Σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολιτιστικού προγράμματος που αναπτύσσεται για την προβολή της Ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό, ο τομέας απευθύνεται σε πολιτιστικούς Οργανισμούς και Κέντρα Μουσικής Πληροφόρησης του εξωτερικού.  

Παράλληλα , η ΑΕΠΙ συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις  της μουσικής αγοράς (MIDEM, WOMEX, κ.α.) για την προβολή της Ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και την προώθηση πολιτιστικών  ανταλλαγών μεταξύ ξένων και Ελλήνων δημιουργών. Για τον ίδιο σκοπό έχει υποστηρίξει στο παρελθόν τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών σε μουσικά σεμινάρια (workshops) που διοργανώθηκαν στο εξωτερικό, από ομόλογους  της ΑΕΠΙ οργανισμούς.

Ενδοεταιρική Επικοινωνία:
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αλληλοενημέρωσης των επιμέρους τομέων της για θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους, η ενδοεταιρική επικοινωνία λειτουργεί μέσω συχνών συσκέψεων στελεχών, αλλά και μέσω ομάδων εργασίας με σκοπό:

  • Την αλληλοενημέρωση για την πορεία των ενεργειών τους.
  • Την ανταλλαγή ειδήσεων και γνώσης που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους.
  • Την έρευνα και παρακολούθηση νέων μορφών ή φαινομένων εκμετάλλευσης μουσικών έργων (νέες τεχνολογίες, μουσική πειρατεία κλπ.).
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook