ΑΡΧΙΚΗ arrow ΜΕΛΗ arrow ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ είναι όλοι οι δημιουργοί και όσοι γίνονται δικαιούχοι αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

 

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (π.χ. συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας, διασκευαστής, μεταφραστής).

Συνθέτης θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί μουσική σύνθεση.

Στιχουργός θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί έμμετρο κείμενο, το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε μουσικό έργο ή πνευματικό έργο λόγου που είναι πρόσφορο για μελοποίηση.

Διασκευαστής θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που διασκευάζει ή τροποποιεί ένα πρωτότυπο/ προϋπάρχον έργο κατά τρόπο που η προσωπική του προσφορά (συνεισφορά) είναι εμφανής και τελικά τόσο εμφανής ώστε να δημιουργεί νέο έργο το οποίο ως τέτοιο έχει δική του πλέον προστασία.

Μεταφραστής θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που μετέφρασε ένα κείμενο σε άλλη γλώσσα ή διάλεκτο.

 

- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (π.χ. εκδότης, υποεκδότης, κληρονόμος, ιδιοκτήτης)

Εκδότης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει συμβατικά τα εκδοτικά δικαιώματα μουσικών έργων και που βάσει αυτών εκδίδει, κυκλοφορεί και προωθεί υπό μορφή εντύπου, υπό μορφή φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, αντίγραφα των έργων αυτών ή γενικά προωθεί με οιονδήποτε τρόπο και μέσα τα άνω έργα, όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ τους σύμβαση.

Υποεκδότης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απέκτησε συμβατικά για την Ελλάδα από τον αρχικό εκδότη τα δικαιώματα που έχει αυτός, δηλαδή να εκδίδει, κυκλοφορεί και προωθεί υπό μορφή εντύπου, υπό μορφή φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας αντίγραφα των έργων αυτών, ανεξαρτήτως του τόπου κατασκευής των αντιτύπων ή γενικά προωθεί με οιονδήποτε τρόπο και μέσο τα άνω έργα, όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ τους σύμβαση.

Κληρονόμος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, αιτία θανάτου, των πνευματικών έργων του θανόντος πνευματικού δημιουργού.

Ιδιοκτήτης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βάσει εκχώρησης-πώλησης ή δωρεάς είναι δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του δημιουργού.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook