ΑΡΧΙΚΗ arrow ΜΕΛΗ arrow ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ arrow ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΕΠΙ

Η συνεργασία ενός πνευματικού δημιουργού με την ΑΕΠΙ εξασφαλίζει, μέσω του συστηματικού ελέγχου των χρήσεων των έργων του, την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας καθώς και την είσπραξη των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΠΙ:

 • Εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν του Ελληνικού ρεπερτορίου δηλαδή πάνω από 14.470  δημιουργούς / δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συνθέτες, στιχουργούς, εκδότες και υποεκδότες μουσικών έργων, κληρονόμους, ιδιοκτήτες). Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και ξένοι δημιουργοί/δικαιούχοι που έχουν απευθείας σύμβαση με την ΑΕΠΙ.
 • Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ολόκληρο το ξένο ρεπερτόριο, μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης με 125 ομόλογους οργανισμούς σε 191 εδαφικές περιοχές (περισσότερους από 2.200.000 ξένους συνθέτες, στιχουργούς, εκδότες).
 • Από την ίδρυσή της το 1930, η ΑΕΠΙ διαθέτει πείρα και τεχνογνωσία επτά και πλέον δεκαετιών στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Είναι μέλος και συνεργάζεται στενά με τις δύο παγκόσμιες συνομοσπονδίες οργανισμών Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας BIEM και CISAC για τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Έχει συμβόλαια με το σύνολο των φωνογραφικών εταιρειών-μελών της (IFPI).
 • Εισπράττει από περισσότερες από 45.000 πηγές χρήσης του μουσικού ρεπερτορίου της σε όλη τη χώρα.
 • Ενημερώνει τα μέλη της για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχει ενεργή στήριξη αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την προστασία των έργων τους.
 • Αποδίδει με πλήρη διαφάνεια τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν σε κάθε μέλος της.
 • Μάχεται κατά της μουσικής πειρατείας σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
 • Υποστηρίζει δραστηριότητες που σκοπό έχουν την προβολή του μουσικού πολιτισμού και των δημιουργών του.
 • Καταγράφει την ιστορία των Ελληνικών ηχογραφημάτων μέσω του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook