ΑΡΧΙΚΗ arrow ΜΕΛΗ arrow ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας συμπληρώστε την ηλεκτρονική Aίτηση Υποψηφίου Μέλους (Δημιουργός) .

Αφού η αίτησή σας ληφθεί από τον Οργανισμό μας, ο αρμόδιος για την επεξεργασία της τομέας θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Σημείωση: Το υποψήφιο μέλος δεν απαιτείται να έχει ελληνική υπηκοότητα, ούτε να διαμένει στην Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνετε δεκτός στον οργανισμό μας:

 • Αν είστε δημιουργός θα πρέπει τουλάχιστον μία δημιουργία σας που θα μας υποβάλλετε:
  • να έχει ηχογραφηθεί με σκοπό τη μηχανική αναπαραγωγή και διάθεση των
   φορέων αυτής στο κοινό είτε
  • να έχει εκτελεστεί δημόσια και να περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα δημόσιας
   εκτέλεσης, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, συναυλίας κτλ. ή
  • να έχει διατεθεί μέσω Δικτύων (Internet, κινητή τηλεφωνία κτλ.).
 • Αν είστε εκδότης/ υποεκδότης θα πρέπει να έχετε συμβόλαια έκδοσης ή υποέκδοσης τουλάχιστον δέκα έργων που αποτελούν ρεπερτόριο άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Αν είστε κληρονόμος πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να προσκομίσετε στον οργανισμό μας τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος δημιουργού από τον οικείο Δήμο.
  • Διαθήκη -εάν υπάρχει- αλλιώς πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης
   διαθήκης από το οικείο Πρωτοδικείο.
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του οικείου Δήμου.
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το
   οικείο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποιητικό κληρονομητηρίου παρακαλούμε να
το προσκομίσετε.

Τα παραπάνω έγγραφα χρειάζονται και σε περίπτωση που είστε κληρονόμος κάποιου αποβιώσαντος κληρονόμου δημιουργού.

 • Αν είστε ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να προσκομίσετε στην εταιρεία το νομιμοποιητικό έγγραφο, ήτοι τη σύμβαση που σας καθιστά δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού - δικαιούχου.

Σημ.: Αν είστε νομικό πρόσωπο (εκδότης/ υποεκδότης, κληρονόμος ή ιδιοκτήτης) θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίσετε το καταστατικό λειτουργίας σας.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook