ΑΡΧΙΚΗ arrow ΜΕΛΗ arrow ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μετά την έκδοση άδειας χρήσης και την είσπραξη των δικαιωμάτων ακολουθεί η διαδικασία της απόδοσης / διανομής των δικαιωμάτων αυτών στους δημιουργούς / δικαιούχους (συνθέτες, στιχουργούς, εκδότες, υποεκδότες κληρονόμους, ιδιοκτήτες).
Η διανομή γίνεται βάσει του Ενιαίου Κωδικοποιημένου Κανονισμού της ΑΕΠΙ,  που ακολουθεί τους κανόνες περί διανομής που θέτουν οι δύο παγκόσμιες συνομοσπονδίες ΒΙΕΜ και CISAC. 

Οι διανομές από τις εισπράξεις πνευματικών δικαιωμάτων γίνονται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο).
Οι δικαιούχοι πληροφορούνται γραπτά και αναλυτικά για όλες τις χρήσεις των έργων τους, το ύψος των πνευματικών δικαιωμάτων που τους αναλογεί καθώς και τις προβλεπόμενες νόμιμες παρακρατήσεις (ΙΚΑ, φορολογία, κτλ.).

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook