ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ arrow ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΟΜΟΣ 2121/1993 . ΑΡΘΡΟ 18. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Η παράγραφος 3 καθορίζει το ποσοστό της εύλογης αμοιβής του δημιουργού.

 

  • Στο άρθρο 18 του Ν. 2121/93,  περί αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, έχουν επέλθει τροποποιήσεις με το Άρθρο 54 παρ. 2. του νέου νόμου 4481/2017,   για τη  Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Οι τροποποιήσεις αυτές μεταβάλλουν τόσο τα προϊόντα/υποθέματα που υπόκεινται στις διατάξεις περί αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, όσο και τις συνθήκες είσπραξης από τους δικαιούχους Οργανισμούς και Οντότητες. 

 

 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook