ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΑ arrow ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (Ερτζιανή χρήση)
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (Ερτζιανή χρήση)

Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς : ποσοστό 2,2%  pro rata επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

Στους τηλεοπτικούς σταθμούς : ποσοστό 2,2%  pro rata επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων εσόδων τους ή εξόδων τους ή των συνδυασμένων ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων πλην των συνδρομών, για τις οποίες καθορίζεται ποσοστό 1,6% επί των εσόδων τους εκ συνδρομών συμβατικώς καθοριζομένων ή υπό του νόμου προβλεπομένων εισπραττομένων απευθείας ή μέσω τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,  η ετήσια αμοιβή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 925,00 ευρώ.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook