ΑΡΧΙΚΗ arrow ΜΕΛΗ arrow ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

Οι διανομές αυτές γίνονται σύμφωνα με τις δηλώσεις και καταστάσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΑΕΠΙ οι διάφοροι χρήστες και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Καταλόγους των έργων που εγγράφονται / αποθηκεύονται σε υλικά μέσα (αναλυτικά τίτλοι έργων, δημιουργοί κτλ) ή/ και
  • Playlists εκτέλεσης / μετάδοσης / καταφόρτωσης των μουσικών έργων (αναλυτικά τίτλοι έργων, δικαιούχοι, επαναληπτικότητα κτλ).
Σημείωση: Οι όροι διανομής προβλέπονται στις συμβάσεις αμοιβαιότητας με τις ομόλογες εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας του εξωτερικού καθώς και στον ενιαίο κωδικοποιημένο κανονισμό διανομής της ΑΕΠΙ.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook