ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παραγωγή μουσικής

Τα μηχανικά δικαιώματα αφορούν στην αποτύπωση μουσικών έργων (με στίχο ή χωρίς) σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, με σκοπό την κυκλοφορία τους για την εμπορική ή άλλη εκμετάλλευσή τους.
Την υποχρέωση για λήψη αδείας και καταβολής των πνευματικών δικαιωμάτων έχει ο παραγωγός του φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η άδεια μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής είναι πάντοτε μη αποκλειστική και χορηγείται:

  1. Στις φωνογραφικές εταιρείες με τις οποίες η ΑΕΠΙ έχει υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση BIEM / IFPI για τη φωνογραφική βιομηχανία.
  2. Στα εργοστάσια χάραξης και εκτύπωσης με τα οποία η ΑΕΠΙ έχει υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση BIEM για τους κατασκευαστές υλικών φορέων.
  3. Σε ανεξάρτητους Έλληνες παραγωγούς που απευθύνονται στο εξωτερικό προκειμένου να εκτυπώσουν φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, σε εργοστάσια συμβεβλημένα με τις αντίστοιχες εταιρείες Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
  4. Στους παραγωγούς/ διανομείς οπτικοακουστικών έργων που έχουν υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση με την ΑΕΠΙ.
  5. Στους παραγωγούς/ διανομείς οπτικοακουστικών έργων που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΑΕΠΙ.
  6. Σε χρήστες (ιδρύματα, συλλόγους, επιχειρήσεις κτλ.) που πραγματοποιούν περιστασιακές παραγωγές φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας.

- ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)

- ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΥΛΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΜΕΣΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook