ΑΡΧΙΚΗ arrow ΧΡΗΣΤΕΣ arrow ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ arrow ΧΡΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι χρήστες ηχογραφημένων εκτελέσεων έργων άλλων παραγωγών, παρακαλούνται όπως μας γνωστοποιούν εγγράφως την προέλευση των χρησιμοποιούμενων εκτελέσεων [δηλαδή σε ποια δισκογραφική εταιρεία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ανήκει έκαστη εκτέλεση].
Η παραπάνω χρήση προϋποθέτει την εξασφάλιση της αδείας της παραγωγού εταιρείας.

Υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν στο "σώμα" και το εξώφυλλο/ένθετο του φορέα.
Στο χώρο της δισκογραφίας είθισται να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία του φορέα, που αποτελούν την ταυτότητά του:

  • Το σήμα της παραγωγού εταιρείας.
  • Ο αριθμός καταλόγου του φορέα (ο οποίος είναι μοναδικός για το συγκεκριμένο σήμα της εταιρείας).
  • Ο γενικός τίτλος του φορέα.
Σε όλους τους νομίμως παραγόμενους φορείς (αυτούς που η ΑΕΠΙ έχει χορηγήσει τις σχετικές άδειες του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί) θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ΑΕΠΙ.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook