ΑΡΧΙΚΗ arrow ΧΡΗΣΤΕΣ arrow ΧΡΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι χρήστες ηχογραφημένων εκτελέσεων έργων άλλων παραγωγών, παρακαλούνται όπως μας γνωστοποιούν εγγράφως την προέλευση των χρησιμοποιούμενων εκτελέσεων [δηλαδή σε ποια δισκογραφική εταιρεία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ανήκει έκαστη εκτέλεση].
Η παραπάνω χρήση προϋποθέτει την εξασφάλιση της αδείας της παραγωγού εταιρείας.

Υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν στο "σώμα" και το εξώφυλλο/ένθετο του φορέα.
Στο χώρο της δισκογραφίας είθισται να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία του φορέα, που αποτελούν την ταυτότητά του:

  • Το σήμα της παραγωγού εταιρείας.
  • Ο αριθμός καταλόγου του φορέα (ο οποίος είναι μοναδικός για το συγκεκριμένο σήμα της εταιρείας).
  • Ο γενικός τίτλος του φορέα.
Σε όλους τους νομίμως παραγόμενους φορείς (αυτούς που η ΑΕΠΙ έχει χορηγήσει τις σχετικές άδειες του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί) θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ΑΕΠΙ.
 

Print Page Bookmark Steficon Facebook