ΑΡΧΙΚΗ arrow ΧΡΗΣΤΕΣ arrow ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ arrow ΎΨΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΎΨΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα καταβαλλόμενα δικαιώματα για τη μηχανική εγγραφή και αναπαραγωγή υλικών φορέων καθορίζονται από την τυποποιημένη διεθνή σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ BIEM και IFPI.
Με βάση αυτή τη σύμβαση το ύψος των πνευματικών δικαιωμάτων καθορίζεται σε ποσοστό 11% επί της χονδρικής τιμής πώλησης των ηχογραφημάτων, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά από τις δισκογραφικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στη σύμβαση αυτή, ο παραγωγός καταβάλλει σήμερα ποσοστό 8,712% επί της χονδρικής τιμής πώλησης του ηχογραφήματος pro rata temporis. Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν για όσους παραγωγούς έχουν υπογράψει την εν λόγω σύμβαση.
Όσον αφορά στην τιμολόγηση των DVD, το ύψος των δικαιωμάτων καθορίζεται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιμής κατ’ αναλογία (pro rata) χωρίς άλλη έκπτωση.
Για τους παραγωγούς που δεν έχουν υπογράψει την τυποποιημένη σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία, τα δικαιώματα με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες του ανταγωνισμού καθορίζονται στο ίδιο ύψος με εκείνους που την έχουν υπογράψει.
Η ίδια τιμολόγηση ισχύει και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς και βασίζεται στον τιμοκατάλογο του Οργανισμού μας.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook