ΑΡΧΙΚΗ arrow ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ arrow ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα σας.

Περαιτέρω απατνήσεις στα ερωτήματα δημιουργών/μελών του Οργανισμού μας θα βρείτε εδώ και στα ερωτήματα των χρηστών των υπηρεσιών του Οργανισμού μας εδώ.

- Τι είναι η ΑΕΠΙ και ποιούς εκπροσωπεί;

- Πώς κατοχυρώνεται ένα μουσικό έργο;

- Πόσα χρόνια διαρκεί η προστασία ενός μουσικού έργου;

- Γιατί να γίνει κάποιος πνευματικός δημιουργός / δικαιούχος μέλος της ΑΕΠΙ;

- Πώς μπορώ να γίνω μέλος της ΑΕΠΙ;

- Με ποιους διεθνείς οργανισμούς συνεργάζεται η ΑΕΠΙ;

- Ποιοι θεωρούνται χρήστες μουσικής και ποιες οι υποχρεώσεις τους;

- Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση και πληρώνω στην ΕΡΤ. Χρειάζομαι άδεια από την ΑΕΠΙ;

- Με ενημέρωσαν από τον Δήμο που εδρεύει το κατάστημα μου, ότι δεν χρειάζεται η άδεια της ΑΕΠΙ εφόσον χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση.

- Στο κατάστημά μου παίζω μόνο ξένη μουσική. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ;

- Στο κατάστημά μου τραγουδάω μόνος μου. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ;

ΕΠΙΣΗΣ,  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΣΑ"

Ερώτηση: Τι είναι η ΑΕΠΙ και ποιούς εκπροσωπεί;
Απάντηση: Η ΑΕΠΙ είναι ένας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων. Εκπροσωπεί πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς κτλ.) και δικαιούχους μουσικών έργων.


Ερώτηση: Πώς κατοχυρώνεται ένα μουσικό έργο;
Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τρόποι κατοχύρωσης ενός μουσικού έργου είναι, είτε η εγγραφή του σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευσή του, είτε η δημόσια εκτέλεση του. Για παράδειγμα, μία μουσική σύνθεση κατοχυρώνεται, είτε από τη στιγμή που θα γίνει προσιτή στο κοινό μέσω μίας δισκογραφικής παραγωγής, είτε μέσω μίας συναυλίας, είτε μέσω μίας εκτέλεσης στο ραδιόφωνο ή στην Τηλεόραση ή και στο Διαδίκτυο.


Ερώτηση: Πόσα χρόνια διαρκεί η προστασία ενός μουσικού έργου;
Απάντηση: Η πνευματική ιδιοκτησία πάνω σε ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με το νόμο, διαρκεί 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού του. Σε περίπτωση που το έργο έχει περισσότερους από έναν δημιουργούς, η προστασία διαρκεί 70 χρόνια από την ημερομηνία θανάτου του τελευταίου αποβιώσαντος δημιουργού του. Μετά την παρέλευση των 70 ετών το έργο αυτό καθίσταται «κοινό κτήμα», π.χ. τα παραδοσιακά τραγούδια, οι κλασσικές συνθέσεις.


Ερώτηση: Γιατί να γίνει κάποιος πνευματικός δημιουργός / δικαιούχος μέλος της ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Η ΑΕΠΙ, η οποία ιδρύθηκε το 1930 και μέχρι σήμερα ασχολείται με την προστασία και διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της, είναι ο μόνος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα που εκπροσωπεί, διαφυλάσσει, εισπράττει και διανέμει πνευματικά δικαιώματα για όλες τις χρήσεις του έργου των μελών της. Ταυτόχρονα, μέσω των διεθνών συμβάσεων αμοιβαιότητας με τους ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, η ΑΕΠΙ είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα ο οποίος αναγνωρίζεται από τους όλους τους ξένους οργανισμούς και με σκοπό την διανομή εσόδων που προκύπτουν από την χρήση του έργου των μελών της ΑΕΠΙ στο εξωτερικό.


Ερώτηση: Πώς μπορώ να γίνω μέλος της ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Για να γίνετε μέλος της ΑΕΠΙ επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ .


Ερώτηση: Με ποιους διεθνείς οργανισμούς συνεργάζεται η ΑΕΠΙ;
Απάντηση: H ΑΕΠΙ είναι ενεργό μέλος στις δύο μεγάλες παγκόσμιες συνομοσπονδίες BIEM και CISAC. Ταυτόχρονα, είναι ιδρυτικό μέλος της GESAC που μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων είναι και η Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, αρμόδια για τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η ΑΕΠΙ, επιπλέον, έχει υπογράψει συμβάσεις εκπροσώπησης με 126 ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως. Συνεπώς, η εκμετάλλευση των έργων των δημιουργών / δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο.


Ερώτηση: Ποιοι θεωρούνται χρήστες μουσικής και ποιες οι υποχρεώσεις τους;
Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 2121/ 1993) και τις διεθνείς συμβάσεις, για οποιαδήποτε μορφή χρήσης μουσικών έργων απαιτείται η έγγραφη άδεια των δημιουργών / δικαιούχων, η οποία χορηγείται μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον τους εκπροσωπεί, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΑΕΠΙ.
Χρήστες μουσικής είναι λοιπόν όλοι εκείνοι, ατομικές επιχειρήσεις ή μη, που εκμεταλλεύονται μουσικά έργα για εμπορικούς σκοπούς και με οποιονδήποτε τρόπο.
Για παράδειγμα, μερικοί από τους χρήστες είναι:
- όσοι επιθυμούν να εγγράψουν ή/και να εκτυπώσουν ή/και να θέσουν σε κυκλοφορία μουσικά έργα που ανήκουν στο ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ (π.χ. δισκογραφικές εταιρείες, εργοστάσια εκτύπωσης κτλ.).
- εκείνοι που σκοπεύουν να εκτελέσουν μουσικά έργα δημόσια (π.χ. ραδιοφωνικοί/τηλεοπτικοί σταθμοί, διοργανωτές συναυλιών, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία κτλ.) με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοσης.
- όσοι σκοπεύουν να προβάλουν, πουλήσουν ή και απλά διαθέσουν δωρεάν online μουσικά έργα.
Για οποιονδήποτε τρόπο χρήσης (όπως τα ανωτέρω ενδεικτικά παραδείγματα), μουσικών έργων του ρεπερτορίου των δημιουργών / δικαιούχων που εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ ή τους διεθνείς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης συμβεβλημένων με την ΑΕΠΙ, η χρήση νομιμοποιείται μόνο με την έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ.

Ερώτηση: Στο κατάστημα μου χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση και πληρώνω στην ΕΡΤ. Χρειάζομαι άδεια από την ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Τα τέλη που πληρώνετε στην ΕΡΤ δεν έχουν καμία σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Για τη δημόσια εκτέλεση σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο, έργων που ανήκουν σε πνευματικούς δημιουργούς / δικαιούχους μέλη της ΑΕΠΙ, πρέπει προηγουμένως να εφοδιασθείτε με την γραπτή άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ.


Ερώτηση: Με ενημέρωσαν από τον Δήμο που εδρεύει το κατάστημά μου, ότι δε χρειάζεται η άδεια της ΑΕΠΙ εφόσον χρησιμοποιώ μόνο ραδιόφωνο / τηλεόραση.
Απάντηση: Έχει εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι στα καταστήματα που υπάρχει -αυστηρά και μόνον- ραδιόφωνο ή/και τηλεόραση χωρίς επιπλέον ηχητικές εγκαταστάσεις, δεν χρειάζεται η άδεια μουσικών οργάνων. Η άδεια αυτή, δεν πρέπει να συγχέεται με την γραπτή άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ και επομένως η ανωτέρω εγκύκλιος δεν σας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις σας έναντι του Οργανισμού μας.


Ερώτηση: Στο κατάστημά μου παίζω μόνο ξένη μουσική. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Η ΑΕΠΙ προστατεύει και διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και των αλλοδαπών δημιουργών μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης με ομόλογους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού. Επομένως, η υποχρέωση σας για να εφοδιασθεί το κατάστημα σας με την άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης και να καταβάλλετε τα ανάλογα πνευματικά δικαιώματα είναι ακριβώς η ίδια σε αντιστοιχία με το αν παίζατε μόνον Ελληνικά μουσικά έργα.


Ερώτηση: Στο κατάστημα μου τραγουδάω μόνος μου. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Τα μουσικά έργα που τραγουδάτε έχουν μουσική και στίχο που τα έχουν συνθέσει και συγγράψει πνευματικοί δημιουργοί οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ. Η άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης δεν εξετάζει ποιος ερμηνεύει τα μουσικά έργα, αλλά νομιμοποιεί την χρήση των έργων του ρεπερτορίου των δημιουργών / δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ. Συνεπώς, η έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ είναι απαραίτητη.

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook