ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ - 14 / 2/ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ - 14 / 2/ 2017

logo AEPI

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μαρούσι, 14  Φεβρουαρίου 2017

 

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων που σχολιάζουν με διαφορετικούς τρόπους τα ευρήματα της διαχειριστικής έκθεσης της εταιρείας Ε&Υ σχετικά με την ΑΕΠΙ, γνωστοποιούμε τα εξής:

Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε σειρά ενεργειών  βάσει επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό τη σταδιακή τακτοποίηση των θεμάτων και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Το σχέδιο αυτό θα γνωστοποιήσει και θα συζητήσει με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

 

Από την ΑΕΠΙ 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook