ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20. 4. 2017 - Ενημέρωση για μείωση προμήθειας ΑΕΠΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20. 4. 2017 - Ενημέρωση για μείωση προμήθειας ΑΕΠΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20. 4. 2017 - Ενημέρωση για μείωση προμήθειας ΑΕΠΙ

logo AEPI

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2017

Με το παρόν  σας γνωρίζουμε ότι,  η ΑΕΠΙ σε εκτέλεση της με αριθμό 1103/2017 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με την επιφύλαξη του αμετακλήτου της εν λόγω απόφασης, μειώνει από τις 29 Μαρτίου 2017,  την προμήθειά της επί των δικαιωμάτων:

1.      Ραδιοτηλεοπτικών  από 25%  σε 18%.

2.      Ζωντανής Δημόσιας Εκτέλεσης  από  37, 5 % και 29% σε 24% και

3.      Δημόσιας Εκτέλεσης με μηχανικά μέσα από 37,5% σε 24%

 

Πέτρος Ξανθόπουλος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕΠΙ 

 

Print Page Bookmark Steficon Facebook