ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ arrow ΜΕΛΩΝ arrow ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ arrow ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ (INTERNET, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ κ.λπ) Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΖONTAI ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ (INTERNET, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ κ.λπ) Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΖONTAI ΔΗΜΟΣΙΑ

Print Page Bookmark Steficon Facebook